Blogi | LukuExpert
11.02.2019

LukuExpert soovib ettevõtte võitjaks tunnistamist ELMO kiirlaadimistaristu enampakkumisel

2018. aasta juulikuus toimus ELMO kiirlaadimistaristu enampakkumine, mille võitis enampakkumise kõrgeima pakkumisega LukuExpert. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kinnitas siiski võitjaks Elektrilevi OÜ, viidates LukuExperti pakkumuse puhul vormistuslikele nüanssidele. LukuExpert vaidlustas otsuse ning esitas Tallinna Ringkonnakohtusse apellatsioonikaebuse, sest LukuExpert on seisukohal, et nende pakkumine vastas kõigile enampakkumise teates esitatud tingimustele.

 

2018. aasta suvel läbi viidud Eesti Elektromobiilsuse Programmi (ELMO) enampakkumise kõrgeima pakkumise tegi LukuExpert. Selle enampakkumise võitjaks kuulutas 13.augustil 2018 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium aga Elektrilevi OÜ, kuna hindamiskomisjon leidis, et LukuExperti pakkumine ei vasta vormiliselt enampakkumise teatud tingimustele.

 

LukuExpert vaidlustas nii hindamiskomisjoni otsuse kui ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi käskkirja, millega enampakkumise tulemused kinnitati, Tallinna Halduskohus otsustas 2019. aasta alguses vaiet mitte rahuldada. Kohtuotsuse põhjenduste vastuolulisus ja argumentatsiooni puudumine Luku-Expert OÜ vaide mitterahuldamiseks andis meile täiendava veendumuse oma õigsuses ning seepärast esitasime apellatsioonikaebuse Tallinna Ringkonnakohtule, mis tuleb arutlusele 9. mail 2019.

 

Täpsemalt on poolte vahel vaidlus selles, kas pakkuja pidi koos pakkumusega esitama täiendavaid tõendeid oma võimekuse kohta lepingut täita või piisas pakkuja poolt antud kinnitustest. LukuExpert lähtus pakkumuse esitamisel enampakkumise tingimustest, milles täiendavate dokumentide esitamise nõuet toodud ei olnud. Samuti juhindus LukuExpert Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt enampakkumise käigus antud selgitustest, mille kohaselt samuti piisas üksnes pakkuja poolt kinnituse esitamisest. 

 

Tallinna  Halduskohus peatas 2018. a septembris esialgse õiguskaitse korras vaidlustatud käskkirja kehtivuse. Kohus asus 12. septembri kohtumääruses seisukohale, et kaebaja pakkumus vastas tingimustele, sest nõutavad kinnitused olid antud ning täiendavaid tõendeid ei pidanud LukuExpert esitama. Jaanuaris tehtud kohtuotsuses muutis kohus oma varasemat seisukohta ja jättis kaebuse rahuldamata. Kohus leidis, et kui osade pakkujate puhul piisab üksnes kinnituse andmisest, siis teiste pakkujate puhul on õigustatud ka täiendavate dokumentide nõudmine.

 

LukuExpert  juhatuse liige Riho Ever kommenteerib apelleerimisotsust: “ELMO taristu avalikul enampakkumisel tegi parima pakkumise LukuExpert, me vastasime enampakkumise teates esitatud parameetritele ning täitsime kõik dokumendid vastavalt esitatud nõuetele. Halduskohus leidis oma otsuses, et enampakkumises esitatud tingimused olid halvasti koostatud ja mitmeti tõlgendatavad, kuid otsustas siiski LukuExperti vaide rahuldamata jätta. Oleme ise jätkuvalt arvamusel, et enampakkumise tingimused olid selged ja arusaadavad ning neid ei peaks asuma tagantjärele tõlgendama. Senine protsessi areng on andnud meile veendumuse oma õiguses ning seepärast esitasime apellatsiooni, mis läheb arutlusele 9. mail.“

 

Võimekus opereerida ELMOt on LukuExpertil täielikult olemas ning ka valmidus selleks: “LukuExpert on edukalt tegutsenud 1992. aastast, mille jooksul on juhitud ning läbi viidud sadu keerukaid projekte, pakutakse haldusteenust paljudele äri- ja eraklientidele, sealhulgas oleme olnud osalised ka suuremates ja keerulisemates projektides kui 167 laadimispunkti haldamine. Taristu arendamisel on meil märgatavalt suuremad arenguplaanid kui seni toimunud ELMO taristu ülesehitus ning meil on plaanis teha koostööd uue põlvkonna tehnoloogia tootjatega, et arendada välja klientide vajadustele ning tänapäevastele nõuetele vastav laadimistaristu võrk, mis tänaseks on juba moraalselt ning tehniliselt vananenud. Sellega paralleelselt arendab LukuExpert välja elektrilaadimise järgmise põlvkonna oskusteavet, mida saab pakkuda ka teistele turuosalistele nagu näiteks parkimismajad, elukondlike ning ärihoonete arendused, suuremad transpordifirmad, omavalitsused, kütuseettevõtted jne.

 

Pressiteade avaldatud ka osaliselt Geeniuse portaalis.

 

 

76_1_tk1.png 77_1_tk2.png 78_1_tk3.png 79_1_tk_4_1.png 80_1_tk5.png 89_1_amig-logo.png 90_1_192d1a142b7856cdfb0313e6e233a7a8e614b2c2.png 91_1_Besam_Assa_Abloy-logo-AD19ADA843-seeklogo.com.png 92_1_iLOQ_logo_RGB_white2.png 93_1_dorma-logo.png