Lukusüsteemide projekteerimine

Mis on lukusüsteemid ja lukkude sarjastamine?

Lühidalt öeldes lukusüdamikele ette antud mehaanilised võimalused aktsepteerimaks lubatud võtmete avamisvõimalusi.

 

Üks väike näide korterelamu lukusüsteemi kohta:

 

Uue maja ehitamisel või vana renoveerimisel on võimalik luua ühtne võtmete ja lukkude süsteem, kus ühte võtit kasutades on võimalik siseneda erinevatesse ruumidesse. Vana maja puhul võib korterite osa uuendada järk-järgult.

 

Kortermajas on kasutajateks:

 • korteriomaniku pere majaühistu juhataja (ELAB KORTERIS 2)
 • majahaldaja, olgu see siis firma või kohalik kojamees
 • postimees
 • santehnik
 • elektrik

 

Kasutatavateks lukustatavateks ruumideks on:

 • korteri välisuks
 • trepikoja välisuks
 • keldri välisuks
 • korteri keldriboks
 • soojasõlm
 • korruse elektrikilp
 • jalgrataste ja kelkude hoiuruum
 • pesukuivatusruum

 

Koostame risttabeli, kus määrame ristiga ära iga kasutaja õigused:

 

 

Igal korteril on ligipääs ainult temale vajalikesse ruumidesse ning lastel piiratud ligipääs ruumidesse, kuhu nad ei tohiks mängima pääseda.

 

Korteriomaniku nõusolekul saab turvalukku lukustamata anda päevasel aja ligipääsu ühistu esimehele, näiteks hooldetööde teostamiseks. Antud variandis on ühistu esimees ka korteri nr. 2 elanik.

 

Kui aga tekib olukord, kus ühistu esimeheks valitakse uus inimene, tuleks lukud ümber sarjastada. See on aga kulu. Selle vältimiseks on võimalik esimehel omada kahte võtit, üks annab õiguse esimehe kohusetäitjale ja teine korter 2 elanikule. Varukorterid sisestatakse juba lukusüsteemi koostamisel, kuid südamikud tellitakse vastava vajaduse tekkides.

 

Millal vajatakse varukorteri sarjastust?

 • korteriomanike vahetumisel sarjastatakse korteri südamikud ümber nii, et vanad võtmed ei toimi, kuid üldkasutatavate ruumide südamikud omavad juba uute võtmete avamisõigusi
 • võtmete kaotuse või varguse puhul tuleb sarjastada uued südamikud korterile ja üldkasutatavate ruumide välisuste südamikest tuleks eemaldada vana võtme avamisvõimalus.

 

Aitame Sind lukusüsteemide projekteerimisel, koostamisel ja sarjastamisel.