Kõik turvalisusest | LukuExpert
21.06.2018

Puhka jaanipühadel rahulikumalt!

Autor: Luku Expert

10 soovitust enne jaanipuhkusele minekut - kuidas kindlustada oma kodu turvalisus

 

Jaanipäev on peagi käes ning samuti on algamas puhkused. See aga toob kaasa vähesema viibimise kodus ning suurendab ka omakorda ohtusi ja riske sinu koduse vara suhtes. Tavapärasest vaiksemad piirkonnad ning pimedad eluruumid on sissetungija jaoks selgelt suurem ahvatlus ning igal koduomanikul tasuks ka sellele mõelda.

Puhkuse ajal tahaks tunda end vabalt ning mitte vaevata end muredega oa kodu turvalisuse suhtes.

 

Jagame omalt poolt soovitusi, mis teevad sinu puhkuse rahulikumaks:

 

1.         Kodu on koht, mis tagab sulle kindlustunde. Lisaks välisuksele kontrolli alati ka kõigi rõdu- ja muude uste korralik sulgumine ning samuti vaadata üle, et aknad ei jääks lahti. Erinevad uuringud on tõestanud, et kuritegudest ühe väikseima lahendamise määraga on sissemurdmised ja vargused, sest sageli on raske tuvastada kahtlustatavat. Seetõttu tasubki teha enda poolt kõik, et vargal ei tekiks ahvatlust sinu vara ja kodu suhtes.

 

2.        Valides lukke oma majapidamisse, tasub alati osta kvaliteetne lukk. Sobiva luku leidmiseks soovitame vaadata üle Eesti Kindlustusseltside Liidu poolt koostatud nimekiri turvalistest lukkudest, näiteks tuntud brändid nagu Abloy või ASSA. Vaata koostatud nimekirja ja kontrolli, kas Sinu lukk on üles loetletud: http://www.security.ee/images/files/TL%20nimekiri.pdf


 

3.        Naabritega tasub hoida häid suhteid ning leppida kokku käitumine tavapäratutes olukordades, näiteks kui viibitakse kodunt eemal. Oma äraolemisest saab naabriga alati läbi rääkida ning vastavalt sellele kui täheldatakse kahtlast tegevust, siis sekkutakse või on võimalik kutsuda politsei. Samuti võid julgelt paluda neil postkasti tühjendada ja muru niita, et sinu äraolek poleks ilmselge.

 

4.       Võimaluse korral investeeri turvakaameratesse – Turvakaamera on ideaalne abivahend oma kodu turvamiseks ning nende hinnad on praegusel ajal väga soodsad. Turvakaamerate paigaldus on lihtne ning ei nõua erivahendeid. Turvakaamerate eeliseks on veel võimalus reguleerida neid salvestama toimuvat üksnes liikumise peale. Olles kodunt eemal, saad alati läbi oma nutiseadme vaadata parasjagu kodu ümbruses toimuvat, mis võimaldab Sul igal ajahetkel tunda südamerahu.

 

5.       Ära kuuluta avalikult, et oled puhkusele minemas – kuigi statistika andmetel on 2/3 vargustest on võõraste poolt sissemurdmised, on kolmandik toime pandud kannatanu tuttavate (külaline, pereliige, ümbruskonna liige) poolt.

 

6.      Hoia kõik väärisesemed peidus – autovõtmed, dokumendid, raha ja väärisesemed võiksid kindlasti olla turvalises kohas peidus. Sokisahtlist veelgi turvalisemaks variandiks on seif, mis on kasvava populaarsusega koduomanike seas. Uusi kallihinnalisi tooteid ostes ära jäta karpe eluruumide ette laokile – see on justkui signaaliks kutsumata külalistele, näitlikustamaks, mis neid sisenedes ees ootab.
 

7.       Ole valmis ootamatusteks. Kui jätad arvutitehnika koju, siis salvesta sisu enne ärasõitu kas välisele kõvakettale või lae üles pilvelahendustesse, et mitte jääda ilma ainsatest koopiatest tähtsatest failidest või meeleolukatest perepiltidest. Justiitsministeeriumi statistika andmetel oli teadaoleva kahjuga varavastaste kuritegude puhul kahju suuruseks 2015. aastal 441 eurot ning väärtegude puhul 68 eurot, kuid lisaks eurodele on suureks ka moraalne kahju, mis on tihti hindamatu.

 

8.       Et osata täpselt kahju suurust hinnata – sellest oleneb ka, kas tegu menetletakse kuriteo või väärteona, märgi üles informatsioon enda väärtuslikemate toodete kohta (tee pildid ning märgi üles seerianumbrid ja maksumused)

 

9.       Jalgrattavargused on samuti väga aktuaalsed, 2014. aastal varastati enim just selliseid rattaid, mis olid avalikesse kohtadesse kinnitatud trosslukkude abil. Et kallist kaherattalist hoida, tuleb taas appi tuntud tõde – investeerimine kvaliteetsetesse lukkudesse aitab suure tõenäosusega probleeme juba eos ära hoida.

 

10.   Kõiksugu lukustus vananeb nagu ka kõik muu liikuv ning regulaarne hooldus (soovitatavalt kord aastas) ja ülevaatus tagavad kindlustunde ning kõrge turvalisuse. Eriti oluline on hooldus piirkondades, kus on tavapärasest kõrgem tolmu-, niiskus- või soolatase (mere ääres).

  

Taust:


Just varavastased kuriteod on moodustanud läbi aastate suurima osa registreeritud kuritegudest.  Justiitsministeeriumi 2015. aasta kriminaalpoliitika uuringute kohaselt oli Eestis varavastaste kuritegude seas domineerimas vargused (35% kõikidest registreeritud kuritegudest), millest arvestatav osa hõlmab endast eluruumidest toime pandud vargusi.

Eluruumidest varastati 2015. aastal peamiselt sularaha, pan­gakaarte, tehnikaseadmeid (arvuti, mobiiltelefon, fotokaamera, videotehnika), tööriistu ja ehteid. Lisaks on jätkuvalt aktiivsed ka jalgrattavargad, kes lisaks avalikule ruumile tihti just eluruumidega seotud paikadest – trepikodadest, keldritest ja abihoonetest sõiduvahendeid omastavad.

 

Lisaks eelmainitule tasub kindlasti pilk peale heita ka Politsei- ja Piirivalveameti nõuannetele Turvalise Kodu teemadel, mis kindlasti on aktuaalsed aastaringselt:
https://www2.politsei.ee/et/nouanded/oma-vara-kaitse/turvaline-kodu/

 

Kommentaarid

Nimi
E-post
Kommentaar