Kõik turvalisusest | LukuExpert
15.10.2018

LukuExperti kampaania Facebookis "Võida nutikas ukselukk"

Autor: Luku Expert

Luku-Expert OÜ kampaaniamäng “Võida nutikas ukselukk” Facebookis

 

“Võida nutikas ukselukk”  FACEBOOK KAMPAANIA REEGLID

15.10.2018–05.11.2018 toimub Luku-Experti Facebooki lehel tarbijamäng, kus loositakse Luku-Experti Facebooki lehel välja GLUE nutiluku (tootekood GSH).

1. Tarbijamäng toimub alates 15.10.2018 kuni 05.11.2018 (edaspidi Kampaania).
2. Tarbijamängu korraldaja on Luku-Expert OÜ, Tartu maantee 74, Tallinn, Estonia 10144 (edaspidi Korraldaja).
3. Tarbijamängu auhinnaks on:
GLUE SKANDINAAVIA STANDARD VERSIOON HÕBEDANE – 1tk

4. Tarbijamäng toimub ainult Luku-Experti Facebooki lehel aadressil https://www.facebook.com/LukuExpert/

5. Tarbijamängus osalemiseks tuleb loosimises osalemiseks tarbijal  toimetada etteantud juhiste järgi, mille leiab Facebooki vastavasisulisest postitusest.

Mängu ülesehitus on järgmine:

  • Tarbijal tuleb hakata Luku-Experti Facebooki konto fänniks
  • Vastata etteantud küsimusele postituse kommentaariumis, mis on Facebooki postituses

6. Kampaaniast ei või osa võtta Luku-Expert OÜ töötajad.

7. Auhind loositakse välja kõigi konkreetse mängu osalejate vahel. Loosimise teostab automaatne arvutiprogramm. Auhinna üleandmine lepitakse kõikide võitjatega kokku peale kampaania lõppu. Auhinnad väljastatakse võitjale talle sobivast Luku-Experti kauplusest hiljemalt 19.11.2018.
8. Tarbijamängus osalemine lõppeb 05.11.2018 kell 10.00 hommikul kui teavitatakse mängu võitja.
9. Võitjaga võetakse ühendust 5 tööpäeva jooksul alates võitja väljaloosimisest. Korraldajal on õigus avaldada võitja nimi kampaanialehel.
10. Auhinna kättesaamiseks tuleb Korraldajale esitada osaleja isikut tõendav dokument.
11. Korraldaja kontrollib auhinna võitnud isikute vastavust kampaania reeglitele. Korraldajal on õigus keelduda auhinna üleandmisest, kui võitjad ei ole täitnud kampaania reegleid. Sellisel juhul viib Korraldaja läbi uue loosimise, kus selgub uus võitja.
12. Võitjad saavad realiseerida auhinna peale võidust teavitamist, kuid mitte hiljem kui 19.01.2019.
13. Auhinna vastuvõtmisega annavad võitjad Korraldajale loa kasutada võitjate nime meedias, reklaamides, kampaaniates jms üritustel ilma võitjatele selle eest täiendavat tasu maksmata ja eraldi sellekohast kokkulepet sõlmimata.
14. Kampaania auhindu ei asendata võitjate nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata auhinna maksumust rahas.
15. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada e-maili, Facebooki sõnumite või telefoninumbri teel, mis on Korraldajale edastatud, või kui võitja pole auhinda vastu võtnud hiljemalt 19.01.2019), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
16. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kehtivad kõigile osalejatele.
17. Vääramatu jõuga (force majeure) seotud asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele kampaania veebilehe vahendusel.
18. Kõik vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
19. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Korraldaja asukohta Tartu maantee 74, Tallinn, Estonia 10144 või e-maili teel info@lukuexpert.ee märksõnaga „Facebook tarbijamäng“
20. Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi kampaania reeglites, andes selle kohta teavet kodulehe vahendusel.

Kommentaarid

Nimi
E-post
Kommentaar